rodzaj wiązania chemicznego w NaCl

dania obiadowe gotowane na parze
650 Dakar
gify animowane tapety
program picture package
hełm holenderski
Podstrony

 

bom3 *AutoNews

Temat: Jak powstają wiązania atomowe?
Atomy łącząc się ze sobą w cząsteczki przy pomocy wiązań chemicznych.

Cząsteczka:
-pierwiastka powstaje z tego samego pierwiastka np.
H2- cząsteczka wodoru
O2-tlenu
N2-azotu
Cl2-chloru
P4-fosforu
C60-węgla

-związku chemicznego tworzą je atomy różnych pierwiastków

-NaCl-cząsteczka chlorku sodu
-H2O-wody
-CO2-dwutlenku węgla
-NH3- amoniaku

Cząsteczka jest najmniejszą ilością związku chemicznego posiadają wszystkie właściwości.

Dla pierwiastka najmniejszą ilością jest atom. Cząsteczki powstają przy udziale e. wal. pierwiastków

[color=cyan]Każdy atom łącząc się z innym atomem dąży do uzyskania oktetu elektronowego (8e.wal.) na ostatniej powłoce. Wyjątkiem jest wodór, który może mieć jedynie dublet elektronów 2 e.wal.
[/color]
Oktet elektronowy uzyska atom oddalając swoje e.wal.(jeśli ma ich mało), albo przyjmując e na powłokę walencyjną (jeśli ma swoich e.wal. dużo). Oktet elektronowy lub dublet elektronowy oznacza dla atomu stabilny stan e.

Rodzaje wiązań atomowych:
1.Atomowe (koalescencyjne)-najsilniejsze
2.Atomowe spolaryzowane (koalescencyjne spolaryzowane)-trochę słabsze
3.Jonowe-jeszcze słabsze
4.Metaliczne -występuje w metalach.
Wymienione wiązania występują między atomami.

Między cząsteczkami związków chemicznych występują natomiast słabe wiązania wodorowe ( między cząsteczkami wody). Wiązania atomowe siarczkowe (między cząsteczkami białek) siły von der Waal.
Źródło: forum.ciekawostka.pl/viewtopic.php?t=939
Designed by Finerdesign.com